Yujin Method

הלוג של ה"ליפטר" שרוצה להיות ליפטר בלי מרכאות וגם בכושר

 1. עדכון לוג: 18/06/19

  yujinius
  ריצה - 9 ק"מ, 45 דקות.
  עשיתי חימום טוב לפני הריצה, הרגיש מעולה
  The Blast ו-elchonon אוהבים את זה.
 2. עדכון לוג: 16/06/19

  yujinius
  בנץ' 3+, TM=120

  בנץ' - 107.5X7
  לא pr אבל נחמד, סבב קודם עשיתי שביעיה עם 105, וירדתי כמה קילו בחודש האחרון.
  פרס - 57.5X7,6,6
  צ'ין אפס - 3X6, 2X5 בין הסטים של בנץ' ופרס
  מקבילים - 3X7
  בייספס
  The Blast אוהב/ת את זה.
 3. עדכון לוג: 11/06/19

  yujinius
  ריצה - 8 ק"מ, 40 דקות.
  הרגשתי שאני מת עוד שניה כשסיימתי, אבל נראה לי זה pr למרחק הזה.
  The Blast ו-hanan אוהבים את זה.
 4. עדכון לוג: 09/06/19

  yujinius
  בנץ' 5+, TM=120

  בנץ' - 102.5X10

  פרס - 57.5X4X6
  צ'ין אפס - 2X6, 3X5 בין הסטים של בנץ' ופרס
 5. עדכון לוג: 06/06/19

  yujinius
  פרס 1+, TM=72.5

  פרס - 70X5
  בנץ' - 80X4X8
  מתח - 5X5
  בין הסטים של בנץ' ופרס
  בייספס

  ריצה - 5 ק"מ, 24:00 דקות
  שיא אישי
 6. עדכון לוג: 05/06/19

  yujinius
  אתמול:
  ריצה - 7.5 ק"מ, 38:35 דקות
 7. עדכון לוג: 02/06/19

  yujinius
  בנץ' 1+, TM=117.5

  בנץ' - 112.5X5

  פרס - 55X4X8
  צ'ין אפס - 3X6, 2X5 בין הסטים של בנץ' ופרס
  מקבילים - 7,6,6
  בייספס
 8. עדכון לוג: 31/05/19

  yujinius
  פרס 3+, TM=72.5

  פרס - 65X8, 72.5X3
  בנץ' - 80X8,8,12
  צ'ין אפס - 6,6,5,5,5
  בין הסטים של בנץ' ופרס
  The Blast אוהב/ת את זה.
 9. עדכון לוג: 28/05/19

  yujinius
  ריצה - 7 ק"מ, 35:25 דקות
 10. עדכון לוג: 26/05/19

  yujinius
  בנץ' 3+, TM=117.5

  בנץ' - 105X7

  פרס - 55X4X8
  צ'ין אפס - 1X6, 4X5 בין הסטים של בנץ' ופרס
  מקבילים - 3X6
  בייספס