לוג שיקום של סטודנט (פצוע) תימני שרוצה ק!בי!ת

באדי-ליטפר-ראנר... שילוב של כוח, בילדינג וריצה.

 1. עדכון לוג: 25/03/19

  talp
  ריצה 30 דק. קצב 8.5 יצא 4.25 קמ

  כולל הליכה יצא 550 קלוריות

  דופק 150

  אימון:

  בנץ ל 5
  60,80,90,90,100x4+1

  מתח 5x4

  פשיטה 86x12x4

  אימון 35 דקות
חזור לעמוד העדכונים...