מסה 2016

Living The Dream

 1. MindyFreak
  סייקל : [​IMG]


  תזונה : [​IMG]  אימונים : ABCABC שילוב של דגש על כוח בסט אחד של ABC, ובסט השני דגש על עצימות.


  בכוח : 6~10 חזרות

  בעצימות 12~20

  משקל התחלתי 108,

  כרגע שוקל 115


  30 סטים לשריר גדול,
  15 סטים לשריר קטן,
  20 סטים לכתפיים
  the Raccoon ו-Daniel Barack אוהבים את זה.