הדרך ל1/2/3/4

מעבר מאימוני משקל גוף לחד"כ

 1. day
  מעקב אימונים של מתחיל בחד"כ.
  1.79, 80 ק"ג אחרי כחודשיים הפסקה מאימוני משקל גוף שעשיתי קרוב לשנתיים.
  כרגע במסה, מכוון ל-85 ק"ג מ"ג.
  מפוקס על כוח עד שאגיע ל
  180 דד
  140 סקואט
  100 בנץ
  60 מילטרי
  נראה אם אתעניין בפיתוח גוף או תחום יותר ספציפי אחרי זה.