גולן מתחיל להתחזק

מתאמן בוייב רמת גן לפי תכנית של משה

 1. gb10
  אימון A1 בתאריך 1 למרץ

  לג פרס 8*3:
  משקל 42.5

  לחיצת חזה 6*3:
  משקל 40

  מתח 6*3 במכונה:
  סט 35
  סט 35
  סט 37.5

  בפולי עליון, פשיטת מרפקים עם מוט 10*2:
  משקל 15

  כפיפת מרפקים בעמידה עם מוט 10*2:
  סט 15
  סט 15, אבל כשל בחזרה 8
  סט 15, 2 חזרות

  בטן 10*2:
  משקל 42.5

  - אימון A2 בהמשך השבוע:

  פשיטת ברכיים במכונה 8*2:
  משקל 37.5

  כפיפת ברכיים במכונה 8*2:
  משקל 37.5

  דאמבלים כתפיים 6*3:
  משקל 12

  בנץ' שיפוע 6*2:
  משקל 35

  פשיטת כתף בפולי תחתון 8*3:
  משקל 27.5