לוג טקסס

משתדל לא לעשות שטויות

 1. seang
  נפח:
  סקוואט 5*5
  בנץ 5*5
  חתירה 5*5

  התאוששות:
  דדליפט 1*5
  פרס 3*5
  סקוואט 2*[email protected]% מיום נפח

  עצימות:
  סקוואט 1*5
  בנץ' 1*5
  חתירה 1*5