TM log

.

 1. N.H6
  בן 17 וחצי, שוקל 73.
  פותח לצורך מעקב נוח בעיקר.
  כרגע עושה טקסס עם חלוקה לעליון תחתון.

  משקלים נוכחיים לשלשות:
  סקוואט - 156.08~
  דדליפט - 137.93~
  הפערים בין הסקוואט לדדליפט בגלל הרבה בעיות טכניקה בדדליפט שהסתדרו בזמן באחרון, מקווה לרוץ איתו עכשיו.
  בנץ - 85.77~
  פרס - 55~
  הפלטות בליברות אצלנו בגלל זה האי דיוקים

  התכנית בדגש על בנץ כרגע בגלל זה אין רוטציה בין בנץ לפרס. פרס יתבצע פעם בשבוע אחרי הבנץ העצים לשלוש שלשות כבדות.
  חתכתי בפרס ל47.5 ואתקדם בו כל שבועיים- שלוש.