תקנון קורס תזונת ספורט

מטרת תקנון זה להסביר מהם נהלי החברה ביחס לביטול או הפסקת לימודים בחברת אלביאס ייעוץ והכוונה.

 

ביטולים

1.1. במידה והתלמיד מסיבה כלשהי מעונין להפסיק את לימודיו, יש להודיע על כך בכתב בדוא"ל לכתובת: [email protected] ועל התלמיד לוודא קבלת אישור על הודעתו בתוך 2 ימי עסקים ממשלוח ההודעה.


1.2. המועד הקובע לעניין חישוב החזר כספי ששולם בגין הקורס יהיה תאריך קבלת הודעתו של התלמיד בכתב על ביטול ההרשמה או הפסקת הלימודים.


1.3. תלמיד המודיע על הפסקת לימודים אינו יורשה להגיע ולהשתתף בקורס במחזור שבו נרשם אלא אם יחזור בו ולא ירצה לבטל את השתתפותו בקורס.


1.4. במידה ותלמיד יחליט לבטל את לימודיו יחויב התלמיד בדמי טיפול כמפורטים להלן:

     • עד 14 ימים לפני תחילת הקורס - 5% משכר הלימוד או 100 ש"ח, לפי הנמוך מבניהם.

     • 14 ימים לפני תחילת הקורס ועד שבוע לפני תחילת הקורס - 50% משכר הלימוד.

     •  7 ימים לפני תחילת הקורס והילך -  100% משכר הלימוד.


1.5. החזר כספי יבוצע בתוך 7 ימים מתאריך קבלת ההודעה על ביטול הלימודים.


הפסקת לימודים 

2.1. אלביאס ייעוץ והכוונה ראשי להפסיק את לימודיו של התלמיד במקרים הבאים:

2.1.1. בגלל אי עמידתו של התלמיד להוראות המרצה ובגין עברות משמעת  - במקרה זה יחויב התלמיד במלוא שכר הלימוד ללא תלות במועד הפסקת לימודיו.

2.1.2. במידה וישנו חשש לבריאות שאר התלמידים בקורס.

2.1.3. הקפאת הלימודים ו/או השלמת הלימודים במועד אחר תהיה לפי שיקול דעתה הבלעדי של חברת אלביאס ייעוץ והכוונה ותבחן כל מקרה לגופו. החברה אינה מתחייבת לאפשר השלמות בגין היעדרות מכל סיבה שהיא וההחלטה תהיה לפי שיקול דעתה של החברה בלבד.

אהבת? שתף את העמוד עם חבריך!