הקולומביאני הסאחי

COLOMBIA

 1. עדכון לוג: 19/08/19

  arizaa
  135kg SQ 3x6
  95-90kg BP 1x5 4x7
  67.5kg-65kg OHP 1x4 2x6
  205-187.5kgDL 1x4 1x7
  94kg pullups 4x6
  16kg biceps 3x7
 2. עדכון לוג: 14/08/19

  arizaa
  135-130kg SQ 2x6 1x7
  85kg BP 3x9
  210kg DL 1x3
 3. עדכון לוג: 12/08/19

  arizaa
  135-122.5kg SQ 1x6 1x9
  92.5kg BP 5x6
  62.5kg OHP 2x7
  195kg DL 2x6
  94.5kg pull-ups 3x6
  16kg biceps 1x12
 4. עדכון לוג: 08/08/19

  arizaa
  140kg-117.5kg 1x5 1x10
  87.5kg BP 4x8
  62.5kg OHP 2x7
  175kg DL 1x10
  96.6-94.6kg pull-ups 1x5 2x6
  14kg biceps 2x10
 5. עדכון לוג: 04/08/19

  arizaa
  127.5kg SQ 2x8
  90kg BP 4x7
  67.5kg OHP 1x5
  57.5kg OHP 1x9
  210kg DL 1x5
  83kg pullups 2x6
  16kg biceps 1x12
 6. עדכון לוג: 31/07/19

  arizaa
  132.5kg SQ 2x6
  97.5kg BP 5x5
  57.5kg OHP 1x10
  177.5kg DL 1x9
  89.2kg pull-ups 2x8
  14kg bic3eps 2x9
 7. עדכון לוג: 27/07/19

  arizaa
  122.5kg SQ 2x7
  90kg BP 3x8
  62.5kg OHP 2x6
  202.5kg DL 1x6
  94.5kg pull-ups 2x6
  14kg biceps 2x8
 8. עדכון לוג: 25/07/19

  arizaa
  125kg SQ 3x4
  85kg PBP 6x4
  57.5kg OHP 5x4
  177.5kg DL 2x4
  BW pull-ups 2x7
 9. עדכון לוג: 20/07/19

  arizaa
  200kg leg press
  82.5kg PBP 5x5
  50kg OHP 2x5
  60-70kg BOR 2x5 1x5
  80kg BOR 1x3
  157.5kg DL 1x8
  BW pullups 1x10
  14kg biceps 2x12
 10. עדכון לוג: 19/07/19

  arizaa
  102.5-92.5kg BP 2x2 6x6
  65kg OHP 3x6
  215kg DL 1x2 1x3
  205kg DL 1x5
  88.6kg pull-ups 4x7
  12-16kg biceps 1x8 1x8