הקולומביאני הסאחי

COLOMBIA

 1. עדכון לוג: 16/06/19

  arizaa
  132.5kg SQ 4x5
  97.5kg BP 4x3
  90kg BP 4x6
  60kg OHP 4x5
  87kg pull-ups 3x7
  12kg biceps 2x12
  100kg DL 1x15 1x25
  80kg SQ 1x15
  70kg BP 1x15
 2. עדכון לוג: 12/06/19

  arizaa
  135kg SQ 3x5
  92.5kg BP 7x5
  60kg OHP 3x5
  205kg DL 3x4
  87kg Pull-ups 3x7
  14kg biceps 3x8
 3. עדכון לוג: 10/06/19

  arizaa
  135kg SQ 1x5
  130kg SQ 2x6
  97.5kg BP 2x3
  85kg BP 4x7
  62.5kg OHP 1x4
  57.5kg OHP 2x6
  93.5-98.5kg pull-ups 3x5-2x3
  12kg biceps 3x11
 4. עדכון לוג: 08/06/19

  arizaa
  137.5kg SQ 1x4
  125kg SQ 2x7
  90kg BP 5x6
  50kg OHP 2x9
  210kg DL 1x3
  182.5kg DL 1x8
  93.5kg Pull-ups 4x5
  12-18kg biceps 1x10 1x9
 5. עדכון לוג: 06/06/19

  arizaa
  125kg SQ 2x7
  95kg BP 1x4
  82.5kg BP 3x8
  57.5kg OHP 2x6
  205kg DL 1x4
  192.5kg DL 1x6
  96.7kg pull-ups 1x4
  90.2kg Pullups 2x6
  12kg biceps 3x11
 6. עדכון לוג: 04/06/19

  arizaa
  135KG SQ 1x5
  117.5kg SQ 1x9
  85kg BP 4x7
  55kg OHP 2x7
  197.5kg DL 2x5
  82.5kg pullups 2x9
  12kg biceps 3x10
 7. עדכון לוג: 02/06/19

  arizaa
  130kg SQ 1x6
  117.5kg SQ 1x9
  92.5kg BP 5x5
  60kg OHP 1x5
  52.5kg OHP 1x9
  175kg DL 1x9
  85kg pullups 2x8
  14kg biceps 3x10
 8. עדכון לוג: 30/05/19

  arizaa
  135kg SQ 1x4
  122.5kg SQ 1x7
  90kg BP 5x5
  55kg OHP 2x5
  195kg DL 1x4
  182.5kg DL 1x6
  81.5kg Pull-ups 2x7
  16kg biceps 3x10
 9. עדכון לוג: 28/05/19

  arizaa
  125kg SQ 2x6
  85kg BP 4x6
  52.5kg OHP 2x6
  177.5kg DL 1x8
  89.5kg pullups 1x4
  83.6kg pullups 2x6
  14kg biceps 3x11
 10. עדכון לוג: 27/05/19

  arizaa
  125kg SQ 2x7
  95kg BP 1x3
  75kg BP 2x10
  50kg OHP 2x7
  182.5kg DL 1x8
  85.5kg pull-ups 2x6
  18kg biceps 2x8