הקולומביאני הסאחי

COLOMBIA

 1. עדכון לוג: 13/10/19

  arizaa
  117.5kg PSQ 2*7
  97.5-95KG PBP 1*5 2*5
  97kg pullups 2*6
 2. עדכון לוג: 10/10/19

  arizaa
  125kg PSQ 3x5
  92.5-95kg PBP 2x5 1x5
  65-70kg OHP 1x6 1x5
  200kg DL 2x3
  140kg 7.5cm deficit 2x6
  95.6kg pullups 2x7
  14kg biceps 1x12
 3. עדכון לוג: 06/10/19

  arizaa
  125kg PSQ 3x4
  87.5kg PBP 3x5
  60kg POHP 3x6
  175kg PDL 3x3
 4. עדכון לוג: 03/10/19

  arizaa
  120kg PSQ 3x5
  102.5kg BP 10x3
 5. עדכון לוג: 25/09/19

  arizaa
  137.5kg SQ 2x5
  92.5kg BP 7x5
  70-62.5kg OHP 1x4 1x8
  14kg biceps 2x10
 6. עדכון לוג: 22/09/19

  arizaa
  120kg SQ 1x9
  85kg BP 6x6
  62.5kg OHP 2x7
  190kg DL: 1x7
  93.6kg pull-ups 3x7
  14kg biceps 1x14
 7. עדכון לוג: 19/09/19

  arizaa
  140kg SQ 1x4
  100kg BP 10x3
 8. עדכון לוג: 17/09/19

  arizaa
  125kg SQ 2x8
  95kg BP 8x4
  205kg DL 1x5
  16kg biceps 1x12
 9. עדכון לוג: 15/09/19

  arizaa
  135kg SQ 3x5
  90kg BP 7x5
  100kg pull-ups 2x6
 10. עדכון לוג: 11/09/19

  arizaa
  130kg SQ 3x5
  87.5kg BP 6x6
  67.5-60kg OHP 1x4 2x8
  190kg DL 1x7
  105.75-87.75kg pullups 1x3 3x9
  14kg biceps 2x10