הקולומביאני הסאחי

COLOMBIA

 1. עדכון לוג: 12/12/19

  arizaa
  132.5-127.5kg SQ 2x5 2x6
  90kg PBP 5x6
  55kg OHP 2x7
  200-170kg DL 1x4 1x9
  93.8kg pull-ups 4x7
  16kg biceps 2x10
 2. עדכון לוג: 11/12/19

  arizaa
  137.5-112.5kg SQ 3x4 1x10
  97.5-82.5kg PBP 1x3 3x9
  62.5-50kg OHP 1x4 1x10
  180kg DL 2x7
  84kg pull-ups 3x10
  16kg biceps 2x10
 3. עדכון לוג: 08/12/19

  arizaa
  112.5kg SQ 3x7
  95-85kg PBP 3x4 2x8
  210kg DL 1x5
  106.2-91.5kg pull-ups 1x3 3x8
  16kg biceps 2x10
 4. עדכון לוג: 06/12/19

  arizaa
  140-112.5kg SQ 1x3 2x8
  90kg PBP 5x6
  197.5-175kg DL 1x4 1x8
  91.5kg pull-ups 3x8
  14kg biceps 2x10
 5. עדכון לוג: 04/12/19

  arizaa
  130kg SQ 3x6
  97.5-85kg PBP 1x3 3x7
  185kg DL 2x5
 6. עדכון לוג: 01/12/19

  arizaa
  120kg SQ 2x8
  95-85kg PBP 3x4 2x8
  205kg DL 1x5
  94.3kg pull-ups 4x6
  14kg biceps 2x10
 7. עדכון לוג: 29/11/19

  arizaa
  132.5-122.5kg SQ 1x5 1x8
  95-87.5kg PBP 1x4 3x7
  180kg DL 1x7
  100.5-91.5kg pull-ups 1x5 1x8
  16kg biceps 1x12
 8. עדכון לוג: 27/11/19

  arizaa
  אימון קודם:
  127.5kg SQ 3x6
  85kg PBP 3x8
  200kg DL 1x5
  נוכחי:
  125kg SQ 2x7
  92.5kg PBP 5x5
  172.5kg DL 1x7
  93kg pull-ups 2x7
 9. עדכון לוג: 19/11/19

  arizaa
  132.5kg SQ 3x5
  85kg PBP 3x8
  195kg DL 1x5
 10. עדכון לוג: 16/11/19

  arizaa
  125kg SQ 2x7
  95kg PBP 5x4
  190kg 7.5cm deficit 1x5
  105-92kg pull-ups 1x5 1x9
  12kg biceps 2x10