חצאים ונהנים

חצאי תנועה בשביל לשמור על הבריאות

 1. עדכון לוג: 18/08/19

  HalfSquat
  deadlift 130 3x3
  press 50 3x3
  chins 20,22,25 all x3
 2. עדכון לוג: 14/08/19

  HalfSquat
  squat 115 3x3
  banch 75 3x3
  chins 20 3x3

  מג בבוקר 86.9
 3. עדכון לוג: 11/08/19

  HalfSquat
  deadlift 170 5x3
  press 65 8x3
  chins 25x3 22.5 x3 20x4 17.5x5 15x5
 4. עדכון לוג: 07/08/19

  HalfSquat
  sqaut 145kg 8x3
 5. עדכון לוג: 06/08/19

  HalfSquat
  bench 95kg 8x3
  chins +20kg 3x4 2x3
 6. עדכון לוג: 04/08/19

  HalfSquat
  deadlift 170kg 4x3 1x2
  press 65kg 6x3 2x2
  chins 10,12.5,15,17.5,20 all x 5
 7. עדכון לוג: 31/07/19

  HalfSquat
  squat 145kg 6x3 2x2
 8. עדכון לוג: 30/07/19

  HalfSquat
  bench 95 6x3 2x2
  chins +15 4x5 1x4
 9. עדכון לוג: 28/07/19

  HalfSquat
  deadlift 170 2x3 3x2
  press 65 4x3 4x2
  chins +5 +7.5 +10 +12.5 +15 all x 5
 10. עדכון לוג: 24/07/19

  HalfSquat
  squat 145kg 4x3 4x2