משקל

20/01 - 14/01

  1. Tal leibovich
    19/01 - 58.01

    ממוצע שבועי - ירידה של 300g